Конференції

СИНТЕЗ КАРБІДНИХ ФАЗ У ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ МЕТАЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОІСКРОВОМУ ЛЕГУВАННІ ГРАФІТОМ ТА ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ IV–VI ГРУП

В.В.Михайлов,
 
Н.М.Казак,
 
В.І.Агафій,
 
А.І.Янакевич
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2842

Анотація

Вивчено процес синтезу карбідних фаз у поверхневих шарах деяких сталей (конструкційних та інструментальних) і титану при електроіскровому легуванні електродами з графіту та перехідних металів: Ti, Cr, Mo, W. Використано різні технологічні схеми обробки компактними електродами і порошками цих матеріалів. Метод елект¬ро¬іскрового легування металевих поверхонь заснований на явищі полярного перенесення матеріалу анода-інструменту на поверхню катода-деталі при протіканні імпульсних розрядів в газовому середовищі. До особливостей процесу електроіскрового легування слід віднести високу міцність зчеплення нанесеного матеріалу з основою, відсутність нагріву деталі в процесі обробки, можливість використання в якості оброблювальних матеріалів як чистих металів, так і сплавів. Технологія електроіскрового легування дуже проста, а необхідне обладнання малогабаритне, надійне та транспортабельне.


ГРАФІТ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, ЕНЕРГІЯ РОЗРЯДУ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІДНА ФАЗА, ПЕРЕХІДНИЙ МЕТАЛ, ПОРОШКИ МЕТАЛІВ, ФАЗОВИЙ СКЛАД, ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТЯ