Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У ПОТРІЙНІЙ СИСТЕМІ Al—Ti—Pt

IV. ПОЛІТЕРМІЧНІ РОЗРІЗИ СИСТЕМИ Al—Ti—Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 0–50% (ат.) Pt

Хоружа В.Г. , Корнієнко К.Є.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2844

Базуючись на результатах фізико-хімічного дослідження литих і відпалених при субсолідусних температурах сплавів системи Al–Ti–Pt в області складів 0–50% (ат.) Pt з урахуванням будови її діаграми плавкості вперше побудовано політермічні розрізи цієї системи при вмісті платини 7, 25 та 35 ± 1% (ат.). Підтверджено конгруентний характер кристалізації потрійних сполук τ3, τ4 і τ8 та інконгруентний — сполук τ2 і τ5. Показано зміну способу кристалізації з інконгруентного на конгруентний твердих розчинів на основі подвійних сполук Al3Pt2, Al2Pt та TiAl при переході до потрійної системи.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, ДІАГРАМИ СТАНУ, ІЗОКОНЦЕНТРАТА, КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ЛІКВІДУС, ПОЛІТЕРМІЧНИЙ РОЗРІЗ, СОЛІДУС, СПЛАВ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019 , #05/06 , C.98-104


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн