Конференції

ВЗАЄМОДІЯ МОНОКРИСТАЛІВ ФТОРИДІВ МЕТАЛІВ З ТИТАНМІСТКИМИ РОЗПЛАВАМИ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2846

Анотація

Методом лежачої краплі вивчено змочування твердих підкладок титану рідкими фторидами літію та магнію в вакуумі 1 • 10–3 Па при температурах 1173 і 1553 К відповідно. Встановлено, що в системах відбувається активна взаємодія між титаном і фтором зі зміненням профілю поверхні титанової підкладки — формуванням “лунки” в зоні контакту. Дослідження геометрії контактної межі в системі “твердий титан–рідкий фторид магнію” підтвердили можливість утворення газоподібних продуктів реакції взаємодії титану з фтором. Поява таких сполук забезпечує незмочування фторидів лужноземельних металів (ФЛЗМ) титанмісткими розплавами при температурах вище 1400 К. Це дозволяє використовувати матеріали з ФЛЗМ як вогнетриви для високотемпературного плавлення, довготривалої гомогенізації та лиття сплавів з великим вмістом Ti, Zr, Hf, Nb, V.


ГАЗОПОДІБНІ ФТОРИДИ ТИТАНУ, ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, РІДКІ ФТОРИДИ ЛІТІЮ ТА МАГНІЮ, ТВЕРДІ ПІДКЛАДКИ ТИТАНУ