ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ Mo2NiB2, ЗАМІЩЕНОГО ВАНАДІЄМ

Лі Сяобо,
 
Лонг Дзюньбі,
 
Чжун юньчонг,
 
Чжу Веньцзя
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2848

Анотація

Заміщений ванадієм Mo2–xNi1–xV2xB2 (x = 0 та 0,45), отриманий реакційним спіканням з боруванням, досліджено методом порошкової рентгенівської дифракції. Методом Рітвельда вивчено структуру заміщеного ванадієм Mo2–xNi1–xV2xB2. Результати показують, що кристалічна структура заміщеного ванадієм Mo2NiB2 змінилася з орторомбічної на тетрагональну. Кристалічна структура Mo2NiB2 належить до структурного типу W2CoB2 з кристалографічною групою Immm (No. 71). Параметри ґратки: a  = 7.0914(2) Å, b = 4.5639(9) Å, c = 3.1787(8) Å. Коефіцієнт надійності для уточнення Rp = 6,74% і Rwp = 8,52%. Кристалічна структура заміщеного ванадієм Mo2NiB2 належить до кристалографічної групи P4/mbm (No. 127). Параметри ґратки: a = b =  5.8244(5) Å, c = 3.1239(6) Å. Коефіцієнт надійності: Rp = 5,69% і Rwp = 7,41%.


MO2NIB2, ВАНАДІЙ, МЕТОД РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ДИФРАКЦІЇ, МЕТОД РІТВЕЛЬДА