ПОЄДНАННЯ МЕХАНІЧНОГО І ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ НАНОЧАСТИНОК ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ В КОМПОЗИТАХ З МАГНІЄВОЮ МАТРИЦЕЮ

A.Х.Джаббарі,
 
M.Седігі,
 
A.C.Сабет
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2850

Анотація

Для отримання металоматричних нанокомпозитів розроблено новий метод перемішування, в якому одночасно використано два різні способи — механічне і електромагнітне перемішування. Для руйнування наноагломератів належним чином лише механічне перемішування може бути недостатнім. Крім того, цей метод створює в композитах небажану пористість і газозахоплення. З іншого боку, електромагнітне перемішування як свого роду об’ємна сила (без значних напружень зсуву) може бути використано до затвердіння, зменшуючи формування дендритної мікроструктури та газозахоплення, а також небажану агломерацію домішок. При одночасному застосуванні цих методів перемішування, як електромагнітно-механічного методу перемішування, розподіл зміцнюючих наночастинок по усій матричній фазі буде найдоцільнішим для покращення умов перемішування. Крім того, оскільки це простий і застосовний спосіб, його можна використовувати у масовому виробництві. Нанокомпозит магній/оксид алюмінію з об’ємними долями 0,5; 1 і 1,5% оксиду був виготовлений відповідним чином, потім підданий гарячій екструзії при 350 °C з коефіцієнтом екструзії 20 : 1. Згідно з результатами сканувальної електронної мікроскопії, наночастинки мають належний розподіл в матриці. До того ж, при порівнянні результатів мікроструктурного аналізу і вимірів мікротвердості за Віккерсом, випробувань на розтягування– стискання було помічено, що розмір зерна зменшується, а твердість і межа плинності (як у випробуваннях на розтягування, так і на стискання) покращувались при додаванні більшої кількості наночастинок в матрицю магнію.


ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПЕРЕМІШУВАННЯ, МЕХАНІЧНЕ ПЕРЕМІШУВАННЯ, МЕХАНІЧНІ І МІКРОСТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ, НАНОКОМПОЗИТИ З МАГНІЄВОЮ МАТРИЦЕЮ