ЗАСТОСУВАННЯ РЕОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ СПІКАННЯ В.В. СКОРОХОДА ДЛЯ АНАЛІЗУ КІНЕТИКИ СПІКАННЯ ПОРОШКІВ ВОЛЬФРАМУ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2856

Анотація

Проаналізовано опубліковані роботи В.В. Скорохода, присвячені експеримен-тальному і теоретичному дослідженню спікання дисперсних порошків. Продемонстровано застосування реологічної теорії спікання В.В. Скорохода для аналізу кінетики спікання дисперсних порошків вольфраму. У статті простежено історію виявлення і пояснення принципово нового явища локально-неоднорідного ущільнення при спіканні реальних порошкових тіл і його впливу на подальший перебіг усадки. Проаналізовано причини, за якими фізичні теорії спікання не могли бути повністю узгоджені з експериментальними результатами спікання реальних порошкових тіл. Зроблено висновок про превалюючий вплив структуроутворюючих процесів на кінетичні та термодинамічні фактори ущільнення при спіканні.


ДИСПЕРСНІ ПОРОШКИ ВОЛЬФРАМУ , ЛОКАЛЬНО-НЕОДНОРОДНЕ УЩІЛЬНЕННЯ, РЕОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ СПІКАННЯ В.В. СКОРОХОДА, СТРУКТУРНИЙ І ГЕОМЕТРИЧНИЙ ФАКТОРИ УЩІЛЬНЕННЯ