Конференції

ІСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ НАНОПОРОШКУ ФТОРИДУ МАГНІЮ

    
В.А.Макогон,
  
О.В.Широков,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2858

Анотація

Досліджено поведінку наноструктурного MgF2 під час його ущільнення методом іскро-плазмового спікання. Дисперсний порошок отримано нітратним синтезом. Високі чистота та дисперсність синтезованого порошку MgF2 дали змогу зберегти розмір зерен у матеріалі в діапазоні 300–500 нм та досягти високих щільності ~99,8% та прозорості ~90% в ІЧ-діапазоні випромінювання для зразків товщиною 2,5 мм.


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, ІНФРАЧЕРВОНЕ ПРОПУСКАННЯ, ІСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, НАНОПОРОШОК, НІТРАТНИЙ СИНТЕЗ, ФТОРИД МАГНІЮ