Конференції

ВНУТРІШНІЙ РОЗМІРНИЙ ЕФЕКТ ПЛАВЛЕННЯ В ШАРУВАТИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ ЕВТЕКТИЧНОГО ТИПА

В.Н.Сухов,
 
І.Г.Чурилов
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #41
http://www.materials.kiev.ua/article/286

Анотація

Наведені результати дослідження температури плавлення в двух- і багатошарових плівкових системах евтектичного типа великої товщини (~400 нм) на прикладі системи Bi-Sn. Експерименти, проведені з багатошаровими (кожен шар по 10-20 нм) і двошаровими системами (шари ~200 нм) однакової загальної товщини, показали пониження температури плавлення в багатошарових системах в порівнянні з двошаровими.На основі термодинамічного аналізу встановлено, що виявлене в шаруватих плівкових системах пониження температури евтектичного плавлення визначається загальною товщиною двох контактуючих плівок і енергією їх кордонів