ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНОСУ ТА КОРОЗІЇ СПЛАВУ Ti15Mo, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ МЕХАНІЧНОГО ЛЕГУВАННЯ, У СЕРЕДОВИЩІ, ЩО МОДЕЛЮЄ РІДІНУ ОРГАНІЗМУ

Іжлал Шимшек,
 
Дурсун Йозюрек
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2862

Анотація

Вивчено показники зносу та опірність електрохімічній корозії сплаву Ti15Mo, отриманого механічним легуванням у середовищі, що моделює рідину організму. Сплав Ti15Mo отримано подрібненням в обладнанні для механічного легування протягом 120 хв. Сплави досліджено методами сканувальної електронної мікроскопії, рентгенівської дифракції, виміряно їх твердість та щільність. Для проведення випробувань у середовищі, що моделює рідину організму, використано три різних навантаження, чотири різних шляхи тертя та швидкість ковзання 1 м • с–1. Корозію досліджували в режимі потенціодинамічної поляризації виміром циклічної поляризації при температурі тіла 37 °C з інтервалом сканування ±750 мВ та швидкістю сканування 1 мВ/с. Щільність та твердість твердість за Вікерсом механічно-легованого сплаву Ti15Mo дорівнюють 4,93 г/см3 та 299,5 VHN відповідно. При збільшені навантаження у випробуваннях на зношення зносостійкість зразків зменшилася, а знос збільшився. У режимі потенціодинамічної поляризації струм корозії становив 36,969 мА/см2, а швидкість корозії дорівнювала 0,54448 мм/год. Корозійні випробування, проведені у середовищі, що моделює рідину організму, при температурі тіла, показали, що у механічно-легованому сплаві Ti15Mo фіксувалася дуже незначна піттінг-корозія.


БІОМАТЕРІАЛ, ЗНОС, КОРОЗІЯ, МЕХАНІЧНЕ ЛЕГУВАННЯ, СПЛАВ TI