Конференції

ОТРИМАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНИХ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ WC–Co З ПЛАСТИНЧАСТИМИ ЗЕРНАМИ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ

Чжен Ке,
 
Юн Чжен,
 
Лу Гао,
 
Вей Чжоу,
 
Цзяцзе Чжан,
 
Готао Чжан,
 
Синген Чжу
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2864

Анотація

Функціонально-градієнтні тверді сплави WC–Co з пластинчастими зернами карбіду вольфраму отримано шляхом навуглецювання твердих сплавів без η-фази. Методами рентгенівської дифракції, сканувальної электронної мікроскопії та енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії досліджено фазовий склад та мікроструктуру функціонально-градієнтних твердих сплавів WC–Co. Результати показали, что через різницю у спорідненості між вуглецем та іншими легуючими елементами утворився шар з малим вмістом кобальту. Розмір зерна карбіду вольфраму збільшився, при тому що співвідношення бічної довжини до товщини в зоні поверхні трохи зменшилося через різницю у швидкості росту між різними площинами зерен карбіду вольфраму. Крім того, функціонально-градієнтні тверді сплави WC–Co у поверхневій зоні мають шар глибиною 80 мкм з малим вмістом кобальту, що обумовило їх чудові механічні властивості: твердість поверхні 1748 HV та тріщиностійкість 9,6 MПa • м1/2 .


МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, НАВУГЛЕЦЮВАННЯ, ПЛАСТИНЧАСТІ ЗЕРНА КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ, ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНІ ТВЕРДІ СПЛАВИ