Конференції

КІНЕТИКА ПОШИРЕННЯ ДЕСТРУКТИВНОГО СКЛАДУ ПО ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА

І.Б.Чепков,
 
С.В.Лапицький,
 
А.В.Кучинський,
 
О.А.Майстренко,
 
Б.О.Оліярник
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2868

Анотація

Показано підхід до дослідження механізму та кінетики проникнення металевого розплаву певного складу вздовж міжзерених кордонів у ненапружених зразках металу. Показано, що швидкість проникнення складу лімітується процесами, які відбуваються на фронті рідкої фази: розчиненням ділянок міжзерених кордонів, перекристалізацією з утворенням: кристалів твердого розчину, розкриттям нових ділянок тріщини під дією тиску зростаючих кристалів.


ДЕСТРУКЦІЯ, КАПІЛЯРНЕ ТА ДИФУЗНЕ ПРОНИКНЕННЯ, МЕТАЛЕВИЙ РОЗПЛАВ ПЕВНОГО СКЛАДУ, МІЦНІСТЬ, ПЛИННІСТЬ