Вплив ступеня витягнутості заготовки та деформаційного зміцнення матеріалу порошку на пресування з обертанням пуансона

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2894

Анотація

Наявність зсувних деформацій, обумовлених взаємним обертанням елементів прес-інструмента, дозволяє знизити величину тиску під час пресування порошків, необхідного для отримання однієї і тієї ж густини. В той же час зміцнення матеріалу твердої фази пористого тіла, обумовлене додатковими зсувними деформаціями, призводить до зростання робочого тиску. Також за аналогією з процесом крутіння під тиском для компактних матеріалів не менш важливий вплив на процес пресування повинна мати ступінь витягнутості заготовки. Робота присвячена дослідженню цих двох факторів з використанням чисельного моделювання методом скінченних елементів.


КРУЧЕННЯ ПІД ТИСКОМ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПРЕСУВАННЯ В ЗАКРИТИХ ПРЕС-ФОРМАХ, ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКІВ