Принцип адитивності термічної і атермічної складових твердорастворного зміцнення в багатокомпонентних сплавах

 
В.М.Слюняєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #25
http://www.materials.kiev.ua/article/2899

Анотація

Твердорозчинне зміцнення багатокомпонентних сплавів проаналізовано з використанням принципу адитивності його термічної і атермічної складових. У ряді досліджень багатокомпонентних сплавів атермічною складовою нехтують. Ігнорування атермічної складової може призвести до неточного розрахунку межі плинності в цих сплавах. Це неприпустимо, тому що неправильний прогноз межі плинності зумовлює неоптимальне проектування таких сплавів. Повний текст


МЕЖА ПЛИННОСТІ, ТВЕРДОРОЗЧИННЕ ЗМІЦНЕННЯ, ТЕРМІЧНА ТА АТЕРМІЧНА СКЛАДОВІ