Конференції

ВПЛИВ ДОМІШОК НА ШВИДКІСТЬ КОНТАКТНОГО ПЛАВЛЕННЯ МЕТАЛІВ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ В КОНТАКТНИХ ПРОШАРКАХ

Н.В.Далакова,
 
Т.А.Орквасов,
 
В.А.Созаєв
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #41
http://www.materials.kiev.ua/article/290

Анотація

Вивчено контактне плавлення твердих розчинів з металами. Показано, що, якщо концентрація домішок нижча за межу розчинності, швидкість контактного плавлення металів слабо залежить від типа домішки. Збільшення концентрації домішок приводить до зростання швидкості для всіх систем. Встановлено також, що в досліджених системах між швидкістю контактного плавлення і граничною розчинністю існує кореляція.