Конференції

Взаємодія оксидів лантану, ітрію та неодиму при температурі 1800 °С

О.Р.Андрієвська,
  
Ж.Д.Багатирьова,
  
І.С.Суббота,
 
В.С.Урбанович
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2906

Анотація

Вперше досліджено фазові рівноваги в потрійній системі La2O3―Y2O3―Nd2O3 при температурі 1800 °С у всьому інтервалі концентрацій. Зразки різних складів отримані з розчинів азотнокислих солей випарюванням, сушкою і термообробкою при температурах 1100, 1500 та 1800 ºC. Використано рентгенофазовий та мікроструктурний аналізи. Встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі різних кристалічних модифікацій вихідних компонентів. Визначено границі розчинності та концентраційні залежності періодів кристалічних граток фаз, що утворюються в системі.


ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, ОКСИДИ ЛАНТАНУ, ІТРІЮ ТА НЕОДИМУ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ КОМІРКИ, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА КОНСТРУКЦІЙНА КЕРАМІКИ