Взаємодія оксидів лантану та гадолінію при температурі 1100 °С

О.Р.Андрієвська,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2907

Анотація

За допомогою методу рентгенівського фазового аналізу досліджено фазові рівноваги та структурні перетворення в системі La2O3—Gd2O3 при температурі 1100 °С у всьому інтервалі концентрацій. Встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі гексагональної (А) модифікації La2O3 та моноклінної (В) і кубічної (С) модифікацій Gd2O3. Визначено границі фазових полів та параметри елементарних комірок утворених фаз.


ОКСИДИ ЛАНТАНУ ТА ГАДОЛІНІЮ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ КОМІРОК, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА КОНСТРУКЦІЙНА КЕРАМІКИ