Конференції

Дослідження контактної взаємодії TiB2-SiC зі сплавами Ni-Cr.

 
М.С.Стороженко,
 
А.Д.Панасюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #41
http://www.materials.kiev.ua/article/291

Анотація

Досліджено змочування TiB2-SiC сплавами Ni-Cr. Встановлено, що невеликі добавки хрому зумовлюють зниження контактних кутів змочування в системі (TiB2-SiC)-(Ni-Cr), оскільки хром є поверхнево-активним елементом і сприяє зменшення поверхневого натягу розплаву. Вивчено мікроструктуру зони взаємодії дибориду титану-карбіду кремнію зі сплавами Ni-Cr. Проведені дослідження дозволили визначити оптимальний склад композиційного матеріалу TiB2-SiC)-(Ni-Cr).