Конференції

Отримання та оцінка пористих гранул композиційного матеріалу на основі агломерованого біогенного гідроксиапатиту

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2913

Анотація

Отримано та досліджено пористий, високо- та ультрапористий композити на основі агломерованого біогенного гідроксиапатиту з початковими розмірами частинок 160—1000 мкм та армованими склофазою (15—30% (мас.)). Загальна пористість отриманих матеріалів знаходиться у діапазоні 42,5—59,5% і зменшується зі збільшенням вмісту склофази у композиті. Використання пористих гранул біогенного гідроксиапатиту для отримання композиційних матеріалів дозволяє зберегти природну систему пористості, яка присутня у вихідній структурі гідроксиапатиту. Відкрита пористість переважає і зменшується з 43,75 до 22,45% при зростанні вмісту склофази. Дослідження in vitro показали, що в перші дві доби швидкість розчинення композитів у фізіологічному розчині збільшується зі зростанням вмісту склофази у матеріалі.


IN VITRO, ГІДРОКСИАПАТИТ, КОМПОЗИТ, ПОРИ, ПОРИСТІСТЬ, РОЗЧИННІСТЬ, СКЛО