Вплив кристалізації в магнітному полі на структурно-фазовий стан силумінів системи Al—Si—Cu

М.М.Ворон,
 
Є.О.Дрозд,
 
Є.О.Матвієць,
 
Д.А.Берест
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2919

Анотація

Розглянуто вплив процессу кристалізації в змінному магнітному полі на структуру та фазовий склад алюмінієвих сплавів системи Al—Si—Cu. Проведено порівняння мікроструктури, фазового складу та механічних властивостей доевтектичного, евтектичного та заевтектичного силумінів АК5М2, АК12М2 та АК18М2 відповідно


AL—SI—CU, АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, МЕТОДИ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ НА РОЗПЛАВ, НАКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ПІД ЧАС КРИСТАЛІЗАЦІЇ