Реологія полімерних суспензій на основі нанорозмірних порошків функціональних матеріалів. Огляд

С.О.Умерова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2925

Анотація

Вивчення реологічної поведінки полімерних суспензій на основі нанопорошків функціональних матеріалів є актуальною задачею сучасного матеріалознавства, адже розуміння процесів структуроутворення систем під дією спрямованої течії дозволить розробити нові та модернізувати існуючі технології колоїдного формування. Даний огляд присвячений виявленню основних відмінностей структурно-механічних властивостей наноструктурних систем від традиційних на основі мікронних порошків і розкриває особливості фізико-хімічної взаємодії в системі наночастинка—полімер.


ДИЛАТАНСІЯ, НАНОЧАСТИНКА, ПОЛІМЕР, РЕОЛОГІЯ, РЕОПЕКСІЯ, СУСПЕНЗІЇ, ТИКСОТРОПІЯ