Конференції

Вплив параметрів синтезу прекурсору BaTiO(C2O4) на співвідношення Ва/Ті для отримання стехіометричного ВаТіО3

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2927

Анотація

Представлено залежності співвідношення Ва/Ті прекурсору BaTiO(C2O4) від параметрів синтезу (С, рН) в діапазоні концентрацій розчинів вихідних реагентів 0,1—1,5 і рН розчину 4—6. Встановлено параметри синтезу для отримання титаніл оксалату барію з Ва/Ті = 1—1,01. Одержано зразок з відношенням Ва/Ті = 0,999. Прекурсори готували осадженням оксалатного комплексу з розчинів хлоридів металів в даних діапазонах рН та концентрацій. Співвідношення Ва/Ті та характер термічного розкладу отриманих зразків визначали за допомогою рентгенофлуоресцентного та термогравіметричного аналізів відповідно.


БЕРТОЛІД, ВІДНОШЕННЯ ВА/ТІ, ПЕРОВСКІТ, СТЕХІОМЕТРІЯ, ТЕРМІЧНИЙ РОЗКЛАД, ТИТАНАТ БАРІЮ, ТИТАНІЛ ОКСАЛАТ БАРІЮ, УМОВИ ОСАДЖЕННЯ