Конференції

Термодинамічне моделювання фазових рівноваг в системі Cu—Hf—Ti

М.А.Турчанін,
 
П.Г.Агравал,
 
Г.О.Водоп’янова
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2931

Анотація

Вперше в рамках CALPHAD-методу розроблено термодинамічний опис системи Cu—Hf—Ti, який враховує області гомогенності сполук Cu5Hf, Cu51Hf14, Cu10Hf7, Cu3Ti2, Cu4Ti3, CuTi в подвійних і потрійній системах і утворення безперервного твердого розчину Cu(Ti, Hf)2 γ-фази. За результатами розрахунків побудовано проекції поверхонь ліквідуса і солідуса діаграми стану системи та її ізотермічні перетини при температурах 973 та 1073 К. Рідка фаза бере участь в одинадцяти чотирифазних нонваріантних реакціях, що перебігають в температурному інтервалі 1138—1541 К.


ДІАГРАМИ СТАНУ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ, СИСТЕМА CU—HF—TI, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ОПИС СИСТЕМИ