Дослідження пористої структури базальтових волокон

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2932

Анотація

Проведено дослідження пористої структури базальтових неперервних волокон адсорбційно-структурним статичним об’ємним методом. Одержано ізотерми сорбції і розраховано диференційні розподілення об’ємів пор. Результати дослідження показали, що зниження температури вироблення волокон призводить до значного збільшення об’ємів пор, і, як наслідок, зменшується міцність волокон. При термообробці волокон також спостерігається різке зростання об’ємів пор, що сильно зменшує показники міцності базальтових волокон.


МІЦНІСТЬ, НЕПЕРЕРВНЕ ВОЛОКНО, ПОРИСТІСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА ВИРОБЛЕННЯ, ТЕРМІЧНА ОБРОБКА