Конференції

ВПЛИВ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СИНТЕТИЧНОМУ ВАНАДІЄВОМУ ЧАВУНІ ПРИ ХИМІКО-ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ

О.В.Мовчан,
 
С.І.Губенко,
 
К.О.Черноіваненко
 

Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/2935

Анотація

Досліджено структурні зміни в попередньо знееуглецьоеаному, синтетичному ванадієвому чавуні, що відбуваються при деформації в рідко-твердому стані. Встановлено закономірності формування структури в різних дифузних зонах при подальшому на вуглецюванні. Проведено визначення вторинної твердості і теплостійкості навуглецьованому шару ванадієвого чавуну, деформованого в рідко-твердому стані, після остаточної термічної обробки.


АУСТЕНІТО-КАРБІДНІ КОЛОНІЇ, ВАНАДІЄВИЙ ЧАВУН, ДЕФОРМАЦІЯ, ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННЯ, НАВУГЛЕЦЮВАННЯ, РІДКО- ТВЕРДИЙ СТАН