Конференції

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича

№ 11 2018 рік

Зміст

О.В.Мовчан, С.І.Губенко, К.О.Черноіваненко
ВПЛИВ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СИНТЕТИЧНОМУ ВАНАДІЄВОМУ ЧАВУНІ ПРИ ХИМІКО-ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ
9
†О.В.Щербицька, І.В.Кононко, В.Д.Кліпов, В.П.Сергєєв, †І.В.Уварова
ВУГЛЕЦЕВИЙ КОМБІНОВАНИЙ СОРБЕНТ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
15
В.Ф.Зінченко, В.Е.Чигринов, О.В.Мозгова, В.П.Антонович
КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИПАРОВУВАННЯ Й КОНДЕНСАЦІЇ ПОКРИТТІВ З CVD-КОМПОЗИТІВ СИСТЕМ ХАЛЬКОШПІНЕЛЬ-ГЕРМАНІЙ
24
І.А.Морозов, О.В.Бездорожев, О.Є.Терентьєв, Р.О.Морозова
ВПЛИВ ВОДНЕВО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОРОШКІВ НА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИХ ПОКРИТТІВ
29
В.К.Медюх, І.В.Кудь, †І.В.Уварова, Р.М.Медюх, В.А.Швець, В.М.Талаш
ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК ХРОМУ З ПІДВИЩЕНИМИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
36
С.І.Губенко
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ЧАСТИНОК ЗНОСУ НА ПОВЕРХНІ КОВЗАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС
44
О.Ю.Повстяной
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ КОНСТРУКЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
54
І.М.Погрелюк, В.С.Труш, О.Г.Лук’яненко
ВПЛИВ ОБРОБКИ В АЗОТОВМІСНОМУ ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ
66
В.М.Клименко
СПІКАННЯ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ З ПОРОШКІВ І ВОЛОКОН СПЛАВУ Сu - 12 % Аl - 3,5 % Мn З ЕФЕКТОМ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ
76
Т.М.Павлиго
ВПЛИВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ НА РОЗВИТОК ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ТА ТВЕРДИХ СПЛАВІВ В УКРАЇНІ
82