КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИПАРОВУВАННЯ Й КОНДЕНСАЦІЇ ПОКРИТТІВ З CVD-КОМПОЗИТІВ СИСТЕМ ХАЛЬКОШПІНЕЛЬ-ГЕРМАНІЙ

В.Ф.Зінченко,
 
В.Е.Чигринов,
 
О.В.Мозгова,
 
В.П.Антонович
 

Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/2937

Анотація

Досліджено характер термічного випаровування у вакуумі й конденсації на підкладці зразків систем халькошпінель MM'2X4 (M- Zn, Mn, Eu(II), Yb(II)) - Ge. Виявлено кореляцію між швидкістю конденсації та леткістю продуктів взаємодії компонентів системи. Для більшості композитів механічна міцність одержаних покриттів переважає таку для покриттів з індивідуальних сполук. Наявність германію у покриті сприяє суттєвому зростанню його показника заломлення. Найбільші значення параметра механічної міцності мають покриття, одержані з композитів з найнижчою леткістю (EuIn2S4-Ge, EuIn2Se4-Ge).


ЛЕТКІСТЬ, ОПТИЧНІ Й ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ, СИСТЕМИ ХАЛЬКОШПІНЕЛЬ - ГЕРМАНІЙ, ТОНКОПЛІВКОВІ ПОКРИТТЯ, ШВИДКІСТЬ ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЇ