ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ПАЙКА ЛИВАРНИХ ЖАРОМІЦНИХ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ БОРСОДЕРЖАЩИМ ПРИПОЄМ, ЛЕГОВАНИМ КРЕМНІЄМ

В.В.Куренкова,
 
І.С.Малашенко
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #41
http://www.materials.kiev.ua/article/294

Анотація

Суть роботи полягає в нейтралізації негативного впливу бору в композиційному припої Ni-Co-Cr-Al-2,5% (мас.) B - наповнювач-сплав Rene-142 введенням в нього 15-25% (мас.) припою Ni-12% Si евтектичного складу. Об’ємна доля дисперсних карбоборідних фаз після термообробки складає ƒ = 4,2-5,9%, близька до глобулярної форма карбідних часток дозволила підвищити технологічну пластичність і міцність паяних (ПЗ). Досліджено мікроструктуру, фазовий склад, міцність і пластичність металу ПЗ сплавів ЧС70ВІ, ВЖЛ12У, ЖС26ВІ і НК. Добротність σEПЗEОМ) ПЗ, отриманих із застосуванням бор- і кремнійвмісного припою, при 20оС залежно від вигляду паяних сплавів складала 0,92-1,0 при відносному подовженні ε = 4-17%.