Конференції

КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ КОНСТРУКЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

О.Ю.Повстяной
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/2941

Анотація

Розроблено новий метод комп ’ютерного прогнозування структурних та експлуатаційних властивостей матеріалів конструкційного призначення, а саме пористих проникних матеріалів. Розроблений новий метод дозволив не тільки визначити розподіл пористості та інших характеристик порошкового проникного матеріалу, але й встановити взаємозв’язок між технологічним режимами їх отримання і експлуатаційними характеристиками.


КОМП ’ЮТЕРНО-ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІ, ПОРИСТИЙ ПРОНИКНИЙ МАТЕРІАЛ, РАДІАЛЬНО-ІЗОСТАТИЧНЕ ПРЕСУВАННЯ, РОЗПОДІЛ ГУСТИНИ, УПАКОВКА