Конференції

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ЗАЛІЗА, ЛЕГОВАНИХ ВУГЛЕЦЕМ

В.О.Бурлаков,
 
О.Є.Погорелов,
 
О.В.Філатов
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2945

Анотація

В роботі розлянуто вплив легування вуглецем наноплівки заліза на електричні властивості системи метал-напівпровідник. Об’єктом дослідження є зразок на напів-провідниковій підкладці p-типу та n-типу з 16-ти контактів діаметром 2 мм і товщиною до 100 нм, вісім з яких з чистого заліза та вісім із заліза, легованого вуглецем. Показано, що при легуванні заліза вуглецем на підкладці n-типу виникає випрямляючий контакт типу діода Шотткі, що пов’язано зі зростанням роботи виходу та пониженням рівня Фермі в відповідній системі.


ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ, ЗАЛІЗО, ЛЕГУВАННЯ ВУГЛЕЦЕМ, НАНОПЛІВКА, НАПІВПРОВІДНИК, ФЕРОМАГНЕТИК