Конференції

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО МЕТОДУ ОБРОБКИ ДЛЯ ВІДШАРУВАННЯ ПЛАСТИН МАЛОЇ ТОВЩИНИ З ПОВЕРХНІ ОПТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Г.В.Канашевич,
 
В.І.Унрод,
 
М.В.Голуб,
 
С.М.Мацепа,
 
Ю.І.Коваленко,
 
Є.В.Хижняк
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2946

Анотація

В статті представлені результати досліджень з термічної обробки низькоенергетичними електронами (енергія електронів Е≤6 кеВ) поверхні силікатного скла у вакуумі, за якою відбувається оплавлення поверхневого шару. За певних умов обробки відбувається відшарування поверхні у вигляді пластин товщиною 0,1...1,2 мм. Відшарована поверхня відрізняються покращеною хімічною однорідністю, покращеним залишковим нанорельєфом, змінним показником заломлення. Такі пластини мають перспективу для використання в мікрооптиці (МО), інтегральній оптиці (ІО) та волоконній оптиці (ВО).


ВО, ЕЛЕКТРОННИЙ ПОТІК, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА МІКРООБРОБКА СКЛА, ІО, МО, ОПТИЧНЕ СКЛО, ПЛАСТИНИ МАЛОЇ ТОВЩИНИ, ПОВЕРХНЕВИЙ ШАР СКЛА, ПОВЕРХНЯ СКЛА