ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ ТЕРМОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАЛІЗО-НІКЕЛЕВІЙ ОСНОВІ ЛЕГОВАНИХ РІЗНИМИ ДОБАВКАМИ

Я.А.Ситник,
 
В.А.Маслюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2949

Анотація

Були вивчені процеси формування і спікання порошкових матеріалів на залізо-нікелевій основі з метою отримання виробів високої щільності з необхідними магнітними властивостями. Вивчено вплив різних немагнітних добавок (Mo, Cr, Ti) в Fe — Ni основу на умови виробництва, термомагнітні властивості і твердість порошкових термомагнітних матеріалів. Встановлено, що зі збільшенням концентрації немагнітної добавки збільшується кількість фази твердого розчину, яка має меншу індуктивність насичення. Використання в якості основного легуючого матеріалу гідриду титану (ТИ 1-у прискорює фазоутворення і активує дифузні процеси при синтезі. Для можливості використання порошкових термомагнітних матеріалів в електричних пристроях як термочутливого елемента релейних конструкцій були проведені їх стендові випробування.


ЕЛЕКТРОКОМУТАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ, ЗАЛІЗОНІКЕЛЕВІ СПЛАВИ, РЕЛЕ, ТЕРМОМАГНІТНИЙ МАТЕРІАЛ, ТОЧКА КЮРІ