Конференції

НАВАНТАЖЕНІ АНТИБІОТИКОМ БІОМАТЕРІАЛИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ БІОГЕННОГО ГІДРОКСИАПАТИТУ З ФЕРОМАГНІТНИМИ ДОБАВКАМИ

    
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2961

Анотація

Показано можливість використання композиційних матеріалів біологічного походження, і зокрема, біогенного гідроксиапатиту (БГА) з феромагнітними домішками та без них, в якості накопичувана антибіотиків широкого спектру дії для потреб ортопедії та травматології. Встановлено, що нелегований зразок у порівнянні з легованим має меншу швидкість біорезорбції, особливо за перші 2 дні перебування у модельному середовищі — 0,70 % мас./добу та 1,11 % мас./добу відповідно. При цьому обидва матеріали мають однакову тенденцію до максимального насичення антибіотиком за 2 год, однак композиційна система БГА / Fe3O4 має вдвічі менше значення адсорбційної активності у порівнянні з БГА.


АДСОРБЦІЙНА АКТИВНІСТЬ, БІОГЕННИЙ ГІДРОКСИАПАТИТ, БІОРЕЗОРБЦІЯ, ФЕРОМАГНІТНІ ДОМІШКИ, ЦЕФТРІАКСОН