МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ КОМПОНЕНТІВ У КВАЗІБІНАРНІЙ СИСТЕМІ HfB2–Cr

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2975

Анотація

Досліджено взаємодію дибориду гафнію з хромом у системі HfB2–Cr. Показано, що при температурі до 1650 ± 30 °С процес відбувається як твердофазна реакція з утворенням бориду хрому Cr2B на стороні хрому контактної пари HfB2–Cr. Контролюючою ланкою цього процесу є дифузія бору з дибориду гафнію у хром. За температури 1650 ± 30 °С в зоні реакції з’являється рідка фаза евтектичного складу з крайовим кутом змочування дибориду гафнію 20 град. Взаємодія перетворюється на розчинення кожного з елементів контактної пари в евтектиці з подальшим вирівнюванням концентрацій через дифузію в рідкій фазі. З огляду на евтектичний характер квазібінарної діаграми стану HfB2–Cr, невеликий кут змочування дибориду гафнію евтектикою, який зменшується з підвищенням температури, а також високу пружність парів хрому, що дозволяє йому в процесі нагрівання рівномірно розподілитися по всьому об’єму шихти через парову фазу, хром є перспективним для використання в якості добавки, що активує процес спікання дибориду гафнію.


ВЗАЄМОДІЯ, ДИБОРИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИКА, КВАЗІБІНАРНА ДІАГРАМА СТАНУ, СПІКАННЯ, ХРОМ