ФОРМУВАННЯ ВТОРИННОГО КАРБІДУ КРЕМНІЮ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ НАНОРОЗМІРНОГО КАРБІДУ КРЕМНІЮ З ОКСИДОМ ЗАЛІЗА

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2977

Анотація

Досліджено особливості високодисперсного порошкового композиту, що утворюється при взаємодії нанорозмірного карбіду кремнію з оксидом заліза та спеченим концентратом залізної руди у вакуумі та аргоні при 1200 і 1400 ºС відповідно. Основними складовими порошкових композитів є карбід кремнію (β-SiC), силіциди та карбіди заліза, а також оксид та оксинітрид кремнію. Визначено параметр ґратки SiC в порошкових композитах, синтезованих у системі SiC–Fe2O3. Встановлено, що в процесі взаємодії суміші порошків системи SiC–Fe2O3 у вакуумі синтезується вторинний SiC з параметром ґратки, що відповідає стандартному значенню кубічного β-SiC. Така ж взаємодія в середовищі аргону супроводжується синтезом вторинного SiC зі зниженим параметром ґратки: мінімальне його значення (0,4336 нм) на 0,6% менше від стандартного значення для кубічного β-SiC. Досліджено морфологію порошкового композиту, синтезованого у системі SiC–Fe2O3. Встановлено, що зменшення серед-нього розміру його частинок відбувається із зростанням масового вмісту вторинного SiC.


ВТОРИННИЙ КАРБІД КРЕМНІЮ, ІНДУКЦІЙНА ПІЧ, КУБІЧНИЙ β-SIC, ОКСИД ЗАЛІЗА, СПЕЧЕНИЙ КОНЦЕНТРАТ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН ВУГЛЕЦЮ В КАРБІДІ КРЕМНІЮ