ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТОМИ І СТИСНЕННЯ АЛЮМОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ Al 6061–B4C

Абдуллах Гечер,
 
Мехмед Бакі Карамиш
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2981

Анотація

Алюмоматричні композити, зміцнені карбідом бору, є різновидом композиційних матеріалів, який широко застосовується завдяки високій міцності, низькій щільності та покращеним трибологічним властивостям. У даній работі досліджено механічні властивості композитів Al 6061–B4C, зміцнених карбідом бору з частинками трьох різних розмірiв. Композити отримано методами порошкової металургії (екструзія заготовок, виготовлених спіканням при температурі 550 °C під тиском 450 MПa). Досліджено їх механічні властивості, такі як твердість, міцність на стиск і утомна міцність, пов’язані з розміром зерна карбіду бору та режимом термічної обробки (старіння при 180 °C протягом 5 год) . Встановлено, що твердість матеріалів збільшувалась з розміром зерна карбіду бору після термічної обробки. Втомна довговічність матеріалів Al 6061–B4C (3 мкм) збільшувалась несуттєво порівняно з матеріалами, зміцненими карбідом бора з більшим розміром зерна. Показано, що зменшення втомної довговічності матеріалів з крупними зернами B4C спричинена термообробкою. Хоча дані випробувань на стиск композитів, що не піддавались термічній обробці, були близькі один до одного, можна стверджувати, що термічна обробка збільшила границю міцності на стиск всіх зразків. Найбільші значення границі міцності на стиск мали композити Al 6061–B4C (17 мкм). Добавки графіту послаблюють деформаційну здатність композиту.


АЛЮМОМАТРИЧНИЙ КОМПОЗИТ, ЗМІЦНЕННЯ, КАРБІД БОРУ, МІЦНІСТЬ НА СТИСК, РОЗМІР ЗЕРНА, ТВЕРДІСТЬ, ТЕРМООБРОБКА, УТОМНА МІЦНІСТЬ