Конференції

Моделювання тертя ковзання між пластинами а-SiC, нк-SiC та к-Si

  
Н.Ю.Павлова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/299

Анотація

Приведено результати моделювання методом молекулярної динаміки тертя в системах a-SiC/a-SiC, a-SiC/к-C, нк-SiC/к-C та к-Si/к-C в залежності від температури та інтенсивності притискування поверхонь тертя. Виявлено утворення специфічної мікроструктури поверхонь тертя.