Конференції

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЗРАЗКІВ БРОНЗОВОЇ ЗВʼЯЗКИ АЛМАЗНИХ ТРУБЧАСТИХ СВЕРДЕЛ, ОСНАЩЕНИХ НАПОВНЮВАЧАМИ З ПОРОШКІВ УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ АЛМАЗІВ І МОЛІБДЕНУ

   
А.С.Кулаков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2992

Анотація

Досліджено інтенсивність зношування при терті зразків по абразиву, отриманих просоченням у вакуумі оловʼянистою бронзою суміші порошків ультрадисперсного алмазу марки АСМ 1/0 та молібдену. Випробування проведено на абразивному колі на основі карбіду кремнію SiC в присутності охолоджуючої води. Показано, що введення та підвищення вмісту порошку ультрадисперсного алмазу у зразках суттєво зменшує інтенсивність їхнього зношування (в 78 разів). Натомість твердість зразків при зростанні вмісту алмазних порошків до 5% (мас.) спочатку збільшується, а при подальшому підвищенні концентрації АСМ 1/0 до 11% (мас.) — знижується завдяки появі в зразках невеликої пористості. Застосування бронзової звʼязки, що містить більше 15% (мас.) олова, незважаючи на збільшення її твердості, не сприяє зниженню інтенсивності зношування випробуваних зразків, а отже, і створеного на її основі алмазного інструменту.


ЗРАЗКИ ЗВ"ЯЗКИ, ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗНОШУВАННЯ, ПРОСОЧЕННЯ, ТЕРТЯ