СКЛАД, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНИХ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ ІЗ ВМІСТОМ КРЕМНІЮ

І.О.Биков,
 
О.В.Овчинников,
 
Д.В.Павленко,
 
З.В.Леховицер
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2993

Анотація

Проаналізовано основні фактори, що обмежують застосування жароміцних титанових сплавів, синтезованих з порошкових компонентів шляхом пресування та наступного вакуумного спікання, для виготовлення деталей газотурбінних двигунів. Описано методику синтезу сплаву ВТ1-0 і сплаву, який за хімічним складом відповідає жароміцному титановому сплаву ВТ8. Досліджено їх хімічний і фазовий склад, характеристики міцності, твердості, розподіл легуючих елементів. На підставі дослідження складу, структури і властивостей зразків з дослідних сплавів, синтезованих методами порошкової металургії з різних за розмірами частинок порошку титану марки ПТ5, зроблено висновок про можливість одержання напівфабрикатів титанових сплавів ВТ1-0 і ВТ8. Показано, як впливає на хімічний склад синтезованих сплавів розмір частинок основи порошкової суміші (титана). Показано відповідність хімічного складу дослідного сплаву вимогам галузевого стандарту до напівфабрикатів жароміцних титанових сплавів. Встановлено вплив фракційного складу титанового порошку на міцність і твердість, а також залишкову пористість синтезованих сплавів. Показано, що незалежно від розмірів частинок основи порошкової суміші (в діапазоні від 40 до 400 мкм) характеристики міцності, пластичності і твердості дослідного сплаву типу ВТ8 не задовольняють вимог ОСТ 90002–70 і ОСТ 90006–70, що регламентують означені властивості для прутків і заготовок лопаток газотурбінних двигунів. Зроблено висновок, що для підвищення рівня міцності необхідно реалізувати комплекс заходів, спрямованих на усунення залишкової пористості та формування структури матеріалу лопаткового типу.


ГАЗОТУРБІННИЙ ДВИГУН, ДЕФОРМАЦІЙНА ОБРОБКА, ЖАРОМІЦНИЙ ТИТАНОВИЙ СПЛАВ, ЛЕГУВАННЯ, МЕТОДИ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, ПОРОШОК ТИТАНУ, ТВЕРДІСТЬ