Конференції

Розрахунок ефективних коефіцієнтів теплопровідності й теплоємності композиту за теплофізичними характеристиками його складових

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/300

Анотація

Розроблено математичну модель, алгоритм і комп"ютерну програму розрахунку ефективних теплофізичних характеристик порошкових композитів за теплопровідністю, теплоємністю, густиною й об"ємною долею компонентів композиту.