Деформація нанокристала ніобію абсолютно жорстким клином

В.В.Огородніков,
 
К.В.Малішевський,
 
В.М.Фомін,
 
І.Ф.Головньов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/301

Анотація

Проведено молекулярно-динамічне моделювання вдавлення абсолютно жорсткого клину в нанокристал ніобію. Досліджено поведінку кристалічних ґрат ніобію в умовах глибокої 3D-деформації, яка включає пружні зміщення, деформації зсуву и зрізу з суттєвим масопереносом об"ємних й поверхневих шарів матеріалу. Вперше одержано дані щодо атомно-структурних перебудов при різних кутах загострення клину – 30о и 60о. на нанорівні. Досліджено також ефекти післядії, а саме релаксація ґрат після руйнування у присутності клину (обмежена релаксація) і після його виведення (вільна релаксація).