Конференції

Аналіз характеру загальної деформації корпусу судна при слемінгових навантаженнях на спрощеній балковій моделі

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/302

Анотація

Оцінюється число форм власних вільних коливань необхідного для адекватної апроксимації динамічного згину корпуса у розрахунку перехідного процесу при слемінгових навантаженнях. Корпус судна моделюється вільною призматичною балкою без урахування деформації зсуву.