Конференції

СПОСІБ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ БАНДАЖІВ ВАЛКОВОГО ПРЕСА

К.В.Баюл,
 
Н.О.Солодка,
 
О.Ю.Худяков,
 
С.В.Ващенко
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3024

Анотація

Валкові преси є найбільш поширеним обладнанням для брикетування та компактування дрібнофракційних матеріалів у металургії та суміжних галузях промисловості. Основним вузлом, який безпосередньо здійснює силовий вплив на ущільнюваний матеріал, є валки зі змінними кільцевими бандажами, на робочих поверхнях яких виконані формуючі елементи. Конфігурація пресуючої поверхні суттєво впливає на режими пресування та якість брикетів. Аналіз інформаційних джерел вказує на те, що наразі відсутній єдиний системний підхід до вибору раціональної конфігурації робочих поверхонь бандажів валкових пресів. Велика кількість технологічних і експлуатаційних параметрів свідчить про те, що вибір раціональної конфігурації робочих поверхонь бандажів валкових пресів повинен базуватися на методах багатофакторного аналізу. Тому в роботі сформовано структуру системного підходу до вибору раціональних геометричних параметрів бандажів валкових пресів. Розроблено також спосіб, який реалізує запропонований системний підхід. Спосіб базується на представленні поставленої в роботі задачі у вигляді трирівневої ієрархії: можливі варіанти конструкцій бандажів, критерії оцінки раціональності, найбільш раціональна конструкція бандажів. На конкретному прикладі показано застосування запропонованого підходу для вибору конфігурації робочих поверхонь, що забезпечують задані параметри ущільнення шихти при максимальному ресурсі експлуатації бандажів, а також дотримання режимів роботи преса в межах його технічних характеристик. Запропонований системний підхід і розроблений спосіб його реалізації дозволяють на стадії проектування пресового обладнання здійснити порівняльний аналіз та оцінити раціональність геометричних параметрів робочих поверхонь валків брикетних пресів. Результати роботи можуть бути використані як складова частина при розробці спеціалізованих програмних засобів для розрахунку та проектування валкових пресів.


ВАЛКОВИЙ ПРЕС, ДРІБНОФРАКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, РАЦІОНАЛЬНА КОНФІГУРАЦІЯ ПРЕСУЮЧИХ ПОВЕРХОНЬ