Конференції

МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАГНІТНО- М"ЯКОГО ПОРИСТОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА

 
Л.Н.Ткаченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/305

Анотація

В роботі досліджені залежності основних магнітних властивостей у постійному магнітному полі порошкового магнітно-м"якого матеріалу на основі заліза від його пористості. Запропонована модель, що дозволяє адекватно описати залежність кривої намагнічування і магнітної проникливості магнітно-м"яких матеріалів від параметрів пористої структури. Розроблені аналітичні залежності досить повно описують поведінку магнітно-м"якого порошкового матеріалу на основі заліза у постійному магнітному полі й можуть бути використані для прогнозування магнітних характеристик магнітопроводів різної пористості.