Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ТВЕРДІСТЬ ПОКРИТТІВ ІЗ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ, НАНЕСЕНИХ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ

Мисливченко О.М., Гапонова О.П. , Тарельник В.Б. , Крапівка М.О.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/3052

Розглянуто особливості використання високоентропійних сплавів (ВЕСів) як матеріалів для нанесення покриттів методом електроіскрового легування (ЕІЛ). Як відомо, цей метод дозволяє створювати якісні захисні покриття з високим ресурсом роботи. Для дослідження використано литі сплави AlCrFeCoNiCuх (х = 0; 2 моль), отримані методом дугового переплаву. Покриття з ВЕСів на сталі 45 нанесені на установці “Елітрон-52А”. Виконано порівняльний аналіз фазового складу, твердості та мікроструктури литих сплавів і покриттів на їх основі. Показано, що у вихідному стані ВЕСи мають неоднорідну структуру, яка властива литому сплаву, кристалізуються з утворенням простих твердих розчинів на основі фаз з ОЦК- і ГЦК-структурами. Сплав AlCrFeCoNi має більш високу твердість (6229 МПа) порівняно зі сплавом AlCrFeCoNiCu2 (5814 ГПа). Дослідження структурно-фазового стану нанесених покриттів показало, що вони складаються із поверхневого шару (власне покриття), перехідної зони і основного сплаву з ферито-перлітною структурою. Підвищення енергії розряду Wр при ЕІЛ збільшує твердість, товщину та суцільністі покриттів. Так, при Wр = 0,13 Дж товщина покриття складає 20 мкм, суцільність — 70%, при Wр = 4,6 Дж товщина збільшується до 130 мкм, суцільність дорівнює 100%. На відміну від литих сплавів, високоентропійні покриття мають більшу мікротвердість: при енергії розряду 4,6 Дж вона складає 6230 та 7320 МПа відповідно для AlCrFeCoNiCu2 і AlCrFeCoNi. Додавання міді в матеріал електроду призводить до збільшення товщини покриттів. Показано, що як в литих сплавах, так і в покриттях утворюються типові для високоентропійних сплавів прості тверді розчини. На відміну від литих сплавів, покриття мають однорідну мікроструктуру.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНЕ ПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020 , #03/04 , C.109-119


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн