Конференції

Механічна поведінка системи «багатошарове покриття – підкладка» при чистому згині: Моделювання

 
В.М.Слюняєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/308

Анотація

Розглядається метод прогнозування механічної поведінки багатокомпонентних шаруватих асиметричних композитів (зокрема систем «багатошарове покриття - підкладка») при чистому згині. На базі розробленої моделі руйнування шаруватих композитів описується як дискретний процес розтріскування окремих шарів.