Конференції

КОМПОЗИЦІЙНИЙ АНТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ПОСТДРУКАРСЬКОГО ОБЛАДНАННЯ

Т.А.Роїк,
 
О.А.Гавриш,
 
Ю.Ю.Віцюк
 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” , просп. Перемоги, 37 , Київ, 03056, Україна
roik2011@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3085

Анотація

Проаналізовано особливості формування структури, фізико-механічних та антифрикційних властивостей нового композиційного матеріалу на основі шліфувальних відходів алюмінієвого сплаву АД35, призначеного для роботи з рідким мастилом на повітрі при навантаженнях до 4,0 МПа і швидкостях ковзання до 2,0 м/с. Показано, що застосування розробленої технології рециклінгу шліфувальних відходів алюмінієвого сплаву АД35 дозволило отримати композиційний антифрикційний матеріал, який має однорідну структуру без лікваційних явищ. За фізико-механічними властивостями він не поступається закордонному литому сплаву AlSi1MgMn, а за триботехнічними характеристиками істотно перевищує його в аналогічних умовах роботи. Проведені дослідження показали, що використання металевих шліфувальних відходів сплаву АД35 для отримання на їх основі нових матеріалів антифрикційного призначення є важливим технологічним заходом ефективного рециклінгу такого цінного джерела високолегованої сировини. Визначено раціональні діапазони експлуатації нового антифрикційного композиційного матеріалу, отриманого з високолегованих шліфувальних відходів алюмінієвого сплаву АД35, а саме: швидкість ковзання до 2,0 м/с, навантаження до 4,0 МПа у парі з контртілом зі сталі 45 (45−48 HRC) при роботі на повітрі в умовах змащення синтетичним мастилом ПЕФ-240. Новий композиційний антифрикційний матеріал може використовуватися в контактних з’єднаннях фальцювальних машин, висікальних автоматів, обладнання для виготовлення конвертів та інших постдрукарських машин як альтернатива поширеним нині закордонним литим аналогам. Показано перспективність застосування регенерованих шліфувальних відходів алюмінієвих сплавів як основи антифрикційних композиційних матеріалів для різних режимiв експлуатації за умов, коли їх структурою і властивостями можна керувати за допомогою технологічних заходів, обираючи хімічний склад шліфувальних відходів і застосовуючи раціональні технологічні параметри їх виготовлення.


АНТИФРИКЦІЙНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ВЛАСТИВОСТІ, СПЛАВ АД35, СТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГІЯ, ШЛІФУВАЛЬНІ ВІДХОДИ