Комп"ютерне моделювання процесу екструзії двошарових порошкових заготівок

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/309

Анотація

Досліджено процес отримання двошарових виробів з порошкових матеріалів методом екструзії. Шари відрізнялися величинами початкової пористості, а також могли бути з різних матеріалів. Розглянуто випадок, коли один шар - пористий, а другий - компактний. Установлено закономірності зміни властивостей одержуваних виробів у процесі деформування, а також особливості плину матеріалу шарів і їх взаємного розташування. Отримані результати дозволяють управляти технологією і одержувати вироби із заданими властивостями.