Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ПЛАЗМОВО-ДУГОВІ ПОКРИТТЯ, НАПИЛЕНІ З ПРОВОЛОК ЗІ СТАЛЕВОЮ ОБОЛОНКОЮ ТА ПОРОШКОВИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ

Григоренко Г.М. , Адєєва Л.І. , Тунік А.Ю. , Коржик В.Н. , Карпець М.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/3090

Проведено характеризацію покриттів із розроблених в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона порошкових дротів, нанесених плазмово-дуговим методом на основу з маловуглецевої сталі. Проаналізовано взаємодію, що відбувається при плазмово-дуговому напиленні між сталевою оболонкою, яка складає не менш ніж 80% (мас.) дроту, і порошковими наповнювачами: B4C; B4C + ZrO2(нано); B4C + (Cr, Fe)7С3; B4C + (Cr, Fe)7С3 + Al. Отримано бездефектні покриття з низькою пористістю (до 2,5%) та ламелярною структурою. Встановлено, що карбідні компоненти наповнювача є джерелом легування феритної матриці покриття і призводять до зміцнення її дисперсними карбідними, карбоборидними і боридними частинками. Домішка 0,5% нанопорошку ZrO2 сприяє подрібненню структури покриттів, бере участь в утворенні дисперсних боридів Fe2B і Fe3B. Алюміній, що вводиться в кількості до 10% (мас.), не утворює алюмінідів заліза, але внаслідок своєї легкоплавкості сприяє активізації процесів взаємодії компонентів і знижує пористість покриттів. Мікротвердість отриманих покриттів досягає 6,25−8,59 ГПа, що в 4,0−5,5 рази перевищує мікротвердість сталевої оболонки дроту. Розробка та застосування порошкових дротів даного класу розширило області використання плазмово-дугового напилення, зокрема, для отримання щільних зносостійких покриттів для захисту від газоабразивного зносу обладнання в хімічному машинобудуванні, у виробництві деталей насосів, компресорів та інших виробів, а також для відновлення зношених деталей.


БОРИДИ, БОРОЦЕМЕНТИТ, ДИСПЕРСНЕ ЗМІЦНЕННЯ ПОКРИТТІВ, КАРБІДНИЙ НАПОВНЮВАЧ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ПЛАЗМОВО-ДУГОВЕ НАПИЛЕННЯ , ПОРОШКОВИЙ ДРІТ, СТРУКТУРА, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020 , #05/06 , C.107-121


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн