Фазові рівноваги в системі ZrO2–CeO2–Yb2O3   при 1100 °С

  
О.Р.Андрієвська,
  

kornienkooksana@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3092

Анотація

За допомогою методу рентгенівського фазового аналізу досліджено фазові рівноваги та структурні перетворення в системі ZrO2 −СеO2 −Yb2O3 при температурі
1100 °С у всьому інтервалі концентрацій. Встановлено, що в системі утворюються поля твердих розчинів на основі кубічної (F) модифікації із структурою типу
флюориту ZrО2 (СеO2 ), тетрагональної (Т) та моноклінної (М) модифікацій ZrО2 , кубічної (С) модифікації Yb2O3, а також упорядкованої фази Zr3Yb4 O12 (δ), що кристалізується в ромбоедричній структурі. Визначено границі фазових полів та параметри елементарних комірок утворених фаз. Гранична розчинність оксиду церію в δ-фазі складає 4% (мол.) за перерізом CeO2 –(60% (мол.) ZrO2 –40% (мол.) Yb2O3 ).
Встановлено, що в області з високим вмістом ZrO2 утворюються тверді розчини на основі тетрагональної модифікації ZrO2 . Розчинність Yb2О3 в T-ZrO2 невелика і складає ~0,5% (мол.), що підтверджено даними рентгенiвського фазового аналiзу та мікроструктурних досліджень. Слід зазначити, що тверді розчини на основі Т-
модифікації ZrO2 не загартовуються при заданих режимах охолодження.
Встановлено, що при 1100 ºС утворюється неперервний ряд кубічних твердих розчинів типу флюориту F-CeO2 (ZrO2 ). Ізотермічний переріз системи ZrO2 −СеO2 −Yb2O3 при 1100 °С характеризується присутністю однієї трифазної (C + F + δ), п’яти однофазних (F-CeO2 (ZrO2), М-ZrO2, T-ZrO2, δ, C-Yb2O3) і п’яти двофазних (C + F, C + δ, F + δ, F + T, Т + М) областей. Нових фази в системі не виявлено. Показано, що характер фазових рівноваг у потрійній системі ZrO2 −СеO2 −Yb2O3 при температурі 1100 ºС визначається будовою граничних подвійних систем.


ОКСИД ІТЕРБІЮ, ОКСИД ЦЕРІЮ, ОКСИД ЦИРКОНІЮ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ КОМІРОК, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА КОНСТРУКЦІЙНА КЕРАМІКИ