Конференції

МЕХАНІЗМ І МОДЕЛЬ ВИНИКНЕННЯ ТЕПЛОВОЇ СТРУКТУРИ В РЕАКЦІЙНІЙ РІДИНІ ПРИ ПЕРИТЕКТИЧНОМУ ПЛАВЛЕННІ

 
В.В.Скороход,
 
В.Л.Баранов,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/310

Анотація

Створена термокінетична модель реакційної взаємодії при контактному плавленні в перитектичних системах і одержано її розв’язання в аналітичній формі, яке пояснює виникнення теплової структури